• พิธีประดับเครื่องหมายยศของกอง นร.กองดุริยางค์ทหารเรือ #หอประชุมกองทัพเรือ
    7  
    19 เม.ย. 56 | 15:29